Aktualne tematy badawcze realizowane przez Pracowników Katedry Bronioznawstwa:

Tematy realizowane zespołowo:

Średniowieczne uzbrojenie w Polsce i u jej sasiadów
Wczesnośredniowieczne uzbrojenie w Polsce (X - XIII w.)

dr Olgierd Ławrynowicz:

Broń w kulturze rycerskiej
Uzbrojenie średniowieczne na terenach Słowian Zachodnich: polsko-niemiecko-czeska strefa graniczna: Łużyce i przyległe tereny
Wieś obronna w Polsce na przełomie średniowiecza i nowożytności

dr Piotr A. Nowakowski:

Koń w polskim średniowieczu (temat realizowany jako praca habilitacyjna)
Ewolucja rzędu końskiego od wczesnego średniowiecza do nowożytności
Próba opracowania nowej typologii wędzideł średniowicznych

Obecnie prowadzone są także prace wykopaliskowe na terenie dawnego poligonu w Łodzi, których celem jest zlokalizowanie pochówków ofiar represji hitlerowskich oraz  odnalezienie szczątków osób pomordowanych przez reżim komunistyczny,między innymi kpt. Stanisława Sojczyńskiego ”Warszyca”.

p1010199.jpg