Archive for the 'Aktualności' Category

Uczulamy

Szanownych Studentów/ki na fakt, iż informacje (zwłaszcza dotyczące toku studiów) podawane na stronie i, ewentualnie, tablicy ogłoszeń Instytutu są JEDYNYMI, PRAWDZIWYMI i AUTORYZOWANYMI przez Pracowników Katedry. W związku z tym prosimy o nie dawanie wiary jakimkolwiek innym, niż wymienione powyżej, źródłom informacji!!
Reklamacje związane z wprowadzeniem Państwa w błąd przez osoby trzecie NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!!