KONWERSATORIUM:
Archeologia, III rok; 30 godzin
Prowadzący: dr Piotr A. Nowakowski
Zaliczenie z oceną na podstawie przygotowanego projektu ochrony wybranego zabytku archeologicznego.

1. Zajęcia wstępne
2. Wyjaśnienie terminologii; Akty prawne – wstęp; Lista UNESCO
3. Akty prawne – omówienie; Struktura urzędów konserwatorskich i biur dokumentacji zabytków
4. Zabytki w Łodzi – omówienie
5. Wycieczka – Manufaktura
6. Architektura sakralna; Ochrona zabytków drewnianych
7. Architektura militaris i „mieszkalna” – problemy ochrony i konserwacji zabytków murowanych
8. Wycieczka – wybrany zabytek architektury sakralnej w Łodzi
9. Rezerwaty archeologiczne i skanseny
10. „Poszukiwacze” i wykrywacze metali a archeologia
11. Wycieczka - stacja ”Radegast”
12. Ochrona i konserwacja zabytków a wymogi współczesności
13-15. Przygotowanie programu ochrony wybranego zabytku (praca zaliczeniowa)