Prace doktorskie:

2001
1. Świątkiewicz Piotr, Wczesnośredniowieczne uzbrojenie na Pomorzu Zachodnim w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek. (Praca wydana drukiem, Łódź 2002 r.)
2004
2. Olgierd Ławrynowicz, Treści ideowe broni rycerskiej w Polsce wieków średnich; promotor: prof. Marian Głosek. (Praca wydana drukiem, Łódź 2005 r.)
2005
3. Strzyż Piotr, Wczesnośredniowieczne uzbrojenie z Małopolski; promotor: prof. Marian Głosek. (Praca wydana drukiem, Łódź 2006 r.)

Prace magisterskie:

1999
1. Czepas Piotr, Wielokulturowe osady w Lepszem, st. 20 i Siniarzewie, st. 35a, na tle porównawczym; promotor: prof. Marian Głosek.
2. Kittel Piotr, Średniowieczne uzbrojenie Prusów do końca XIII wieku, w świetle polskich badań archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
3. Ławrynowicz Olgierd, Średniowieczny pas rycerski w Polsce w świetle źródeł archeologicznych, ikonograficznych i pisanych; promotor: prof. Marian Głosek.
4. Stasiak Waldemar, Wczesnośredniowieczne przedmioty związane z poruszaniem się po lodzie w świetle wykopalisk archeologicznych w Polsce; promotor: prof. Marian Głosek.
5. Strzyż Piotr, Mosty i przeprawy w Polsce w okresie wczesnośredniowiecznym w świetle źródeł archeologicznych i pisanych; promotor: prof. Marian Głosek.
6. Tomczyński Piotr, Średniowieczne i wczesnonowożytne krzyże pokutne z ziem polskich - promotor: prof. Marian Głosek.
2000
7. Zielińska Monika, Późnośredniowieczne ostrogi z gwiaździstym bodźcem z terenu ziem polskich w świetle badań archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
8. Pietracho Piotr, Zabytki wyposażenia kuchni wczesnośredniowiecznej w świetle źródeł archeologicznych na ziemiach polskich; promotor: prof. Marian Głosek.
2001
9. Spannbauer Marlena, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie na średniowiecznych kaflach piecowych z ziem polskich; promotor: prof. Marian Głosek.
10. Kaleta Michał, Repliki i rekonstrukcje łodzi słowiańskich w świetle średniowiecznych znalezisk archeologicznych na Pomorzu; promotor: prof. Marian Głosek.
2002
11. Bernacki Jacek, Wczesnośredniowieczne elementy rzędu końskiego w świetle znalezisk archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
12. Piech Marcin, Wpływ uzbrojenia koczowników na uzbrojenie polskie w średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
13. Zieliński Tomasz, Średniowieczne uzbrojenie mieszczan na Pomorzu Zachodnim w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
2003
14. Chmielowiec Sylwester, Przedstawienia tzw. “zbroi szyderczej” w ikonografii średniowiecznej z terenu Małopolski; promotor: prof. Marian Głosek.
15. Głowacka Kamila, Kuźnie na grodziskach wczesnośredniowiecznych w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
16. Fiktus Monika, Rogowe i kościane elementy uzbrojenia średniowiecznego; promotor: prof. Marian Głosek.
17. Rutowicz Rafał, Uzbrojenie mieszczan w Wielkopolsce w średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
18. Strugalski Andrzej, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie mieszkańców grodów we wczesnym średniowieczu w Wielkopolsce w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
19. Zdaniewicz Radosław, Hełmy późnośredniowieczne w Polsce w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
2004
20. Sroka Roksana, Przedstawienia tzw. “zbroi białej” w średniowiecznym malarstwie tablicowym; promotor: prof. Marian Głosek.
21. Augustyniak Agnieszka, Powstanie i rozwój średniowiecznego pancerza zbrojnikowego na ziemiach polskich w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
22. Grzanka Tomasz, Wędzidła późnośredniowieczne z ziem polskich w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
23. Tymkow Małgorzata, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie w średniowieczu w świetle źródeł ikonograficznych na Mazowszu; promotor: prof. Marian Głosek.
24. Pisera Katarzyna, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie na średniowiecznych zamkach prywatnych w Małopolsce w świetle żródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
25. Kruczkowska Agnieszka, Późnośredniowieczne sprzączki z terenu Wielkopolski w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
26. Pruszyński Marcin, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie na średniowiecznych zamkach królewskich w Małopolsce w świetle żródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
2005
27. Panek Arkadiusz, Techniki produkcji broni osobistego użytku, w średniowieczu, na ziemiach polskich; promotor: prof. Marian Głosek.
28. Ginter Artur, Uzbrojenie i uporządzenie mieszkańców grodów we wczesnym średniowieczu w Polsce środkowej w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
29. Lasocki Konrad, Dunajec - szlak wojskowy i handlowy w średniowieczu w świetle znalezisk archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
30. Szczerkowski Mikołaj Tomasz, Wczesnośredniowieczne grody na Pomorzu Zachodnim w świetle badań archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek
31. Włodarczyk Monika, Konstrukcje wałów grodzisk wczesnośredniowiecznych na terenie Wielkopolski południowej w świetle badań archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek.
2006
32. Wolski Krzysztof, Średniowieczne i wczesnonowożytne polskie pola bitew w świetle badań archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr P.A. Nowakowski
33. Adam Dziedzic, Broń strzelcza we wczesnym średniowieczu na ziemiach polskich w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr P.A. Nowakowski
34. Bazela Ewa, Wczesnośredniowieczne grody w Polsce środkowej w świetle badań archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek
35. Grzegorczyk Mariusz, Uzbrojenie kultury łużyckiej w świetle znalezisk z Polski środkowej; promotor: prof. Marian Głosek
36. Witczak Katarzyna, Wczesnośredniowieczne grody na Mazowszu północnym w świetle badań archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek
2007
37. Kamińska Magdalena, Wczesnośredniowieczne uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie z terenu Polski środkowej w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr P.A. Nowakowski
38. Ficyk Maciej, Hełmy średniowieczne w ikonografii Pomorza Wschodniego; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr P.A. Nowakowski
39. Kozakiewicz Jolanta, Znaleziska pancerzy kolczych z okresu wczesnego średniowiecza na ziemiach polskich; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr P.A. Nowakowski
40. Kubiak Łukasz, Wpływ uzbrojenia ruskiego na uzbrojenie polskie w średniowieczu; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr P.A. Nowakowski
41. Patuła Kamila, Wędzidła wczesnośredniowieczne z terenu Wielkopolski w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr P.A. Nowakowski
42. Sator Piotr, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie na monetach Piastów w XIII w; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr P.A. Nowakowski
2008

43. Włodarczyk Marta, Uzbrojenie i oporządzenie jeździeckie na pieczęciach z Pomorza Zachodniego; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr P.A. Nowakowski
2009
44. Posiła Arkadiusz, Wczesnośredniowieczne groty włóczni w świetle znalezisk z Mazowsza południowego; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr P.A. Nowakowski
45. Małgorzata Dziurdź, Średniowieczne paradne ostrogi i strzemiona związane z Polską; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr O. Ławrynowicz
46. Barbara Kałużna, Uzbrojenie mieszczan w średniowieczu na terenie Pomorza Wschodniego w świetle źródeł archeologicznych; promotor: prof. Marian Głosek, recenzent: dr O. Ławrynowicz
47. Bogumił Nowak, Uzbrojenie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie we wczesnym średniowieczu na Kujawach w świetle źródeł archeologicznych, rec. dr Olgierd Ławrynowicz