logo.jpg

Bronioznawcze Koło Naukowe Studentów Archeologii działa przy Katedrze Bronioznawstwa w Instytucie Archeologii UŁ.

Opiekunem naukowym Koła jest dr Piotr A. Nowakowski.
prezes Koła - Wojciech Wasiak
v-ce prezes Koła - Katarzyna Badowska
Kontakt: szarebanderia@wp.pl; Strona Koła