Prof. nadzw. dr hab. Anna Marciniak - Kajzer; Kierownik Katedry

(dyżur: środa; 8.30 - 10.00; p. 305 IAUŁ)

Prof. dr hab. Marian Głosek 

(dyżur: środy; 10.00 - 12.00; p. 407 IAUŁ)

Dr Piotr A. Nowakowski - adiunkt

(dyżur: wtorki; 11.00 - 13.00; p. 409 IAUŁ)

Dr Olgierd Ławrynowicz - adiunkt

(dyżur: środy; 10.00 - 12.00; p. 409 IAUŁ)

Dr Piotr Pudło - asystent

(dyżur: środy; 10-12; p. 408 IAUŁ)

Mgr inż. arch. Wojciech Wasiak - doktorant

(dyżur: wtorki; 12-14; p. 408 IAUŁ)

Mgr Karol Demkowicz - doktorant

(dyżur: środy; 10-12; p. 408 IAUŁ)

 uwaga: zakładka “pracownicy” w trakcie rekonstrukcji, zawarte tu dane mogą być nieaktualne