Dr Piotr A. Nowakowski

Wykształcenie:

1976 - 1984 - Szkoła Podstawowa nr 111, Łódź
1984 - 1988 - XII Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego, Łódź, klasa biol - chem “D”
1992 - 1997 - Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Archeologii
1997 - praca magisterska: “Analiza archeologiczna zbioru z Radymna, woj. przemyskie”; napisana pod kierunkiem prof. dr hab. L. Kajzera (część dotycząca militariów wydana drukiem: Przemyśl 1998)
1997 - 2001 - Studium Doktoranckie Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego
2001 - 2003 - praca doktorska: “Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu”; napisana pod kierunkiem prof. dr hab. L. Kajzera (wydana drukiem: Toruń 2006 r.)

Kontakt:

bronioznawstwo@gmail.com
Proszę NIE kontaktować się ze mną, w sprawach dydaktyki, toku studiów i innych związanych z zajęciami, na różnego rodzaju portalach społecznościowych i temu podobnych stronach!!

Zainteresowania naukowe:

Uzbrojenie rycerstwa średniowiecznego
Konie, rząd koński i oporządzenie jeździeckie w średniowiecznej Polsce
Historia i architektura Pragi, ruch husycki w Czechach
Źródła ikonograficzne i ich przydatność do studiów nad średniowiecznym uzbrojeniem

Zainteresowania prywatne:

ŁKS Łódź, Wyprawy do Śródziemia, “Wiedźminlandu”, Wielkiego Guslaru i w podobne miejsca
Muzyka: gotyk, metal, lata osiemdziesiąte
Opel Frontera; Jazda terenowa 4×4 i offroadowe ekspedycje turystyczne

Prowadzone zajęcia:

Uzbrojenie średniowieczne w Polsce, część I - konwersatorium
Uzbrojenie średniowieczne w Polsce, część II - konwersatorium
Uzbrojenie średniowieczne w Polsce, część III - konwersatorium
Dzieje i przemiany uzbrojenia na ziemiach polskich (od pradziejów do nowożytności) - konwersatorium
Wielkie bitwy średniowiecza - konwersatorium
Wybrane aspekty ochrony dziedzictwa archeologicznego - konwersatorium
Muzealnictwo i konserwatorstwo archeologiczne - konwersatorium
Historia starożytna ziem polskich (Instytut Historii UŁ) - konwersatorium
Praktyki terenowe dla studentów archeologii

Udział w badaniach archeologicznych:

W czasie studiów (lata 1993 - 1996):
Rudy, gm. Kuźnia Raciborska (woj. śląskie)
Jemielnica, gm. loco (woj. śląskie)
Stawiec, gm. Lubanie (woj. kujawsko - pomorskie)
Czeladź, gm. loco (woj. śląskie)
Dobrzyń n. Wisłą, gm. loco (woj. kujawsko-pomorskie)
Wallendorf, kr. Bittburg - Prüm (Niemcy)

Po uzyskaniu tytułu magistra (lata 1997 - 2008):
Wallendorf, kr. Bittburg - Prüm (Niemcy) (kontynuacja z 1996 r.)
Bytom, st. I, gm. loco, (woj. śląskie)
Wałdyki, st. I, IX gm. loco,(woj. warmińsko - mazurskie)
Zajączki st. VIII, gm. loco (woj. warmińsko - mazurskie)
Lipowo st. I, gm. loco, (woj. warmińsko - mazurskie)
Praha 2, Nove Mesto, st. Biskupský dvur, čp. 1145 (Republika Czeska)
Řičany, čp. 248 (Republika Czeska)
Leszcz, st. I, gm. Dąbrówno, (woj. warmińsko -mazurskie)
Grabek, st. III; V, gm. Szczerców (woj. łódzkie)
Krzepocinek, st. I, gm. Poddębice, (woj. łódzkie)
Wytrzyszczki, st. I, gm. Parzęczew (woj. łódzkie)
Zielęcin, st. 15, gm. Szczerców (woj. łódzkie)
Kolonia Broszęcin, st. 24, 33, 135, 136; gm. Szczerców (woj. łódzkie)
Stróża, st. 112, gm. Szczerców (woj. łódzkie)
Praha 2, Nove Mesto, st. Namesti Republiky 1 (Republika Czeska)
Praha 2, Nove Mesto, st. Namesti Republiky 1 (Republika Czeska) (kontynuacja)
Polesie, st. 1, gm. Łyszkowice, nr aut. 43 - 45 (woj. łódzkie)
Polesie, st. 1, gm. Łyszkowice, nr aut. 43 - 45 (woj. łódzkie) (kontynuacja)
Polesie, st. 1, gm. Łyszkowice, nr aut. 43 - 45 (woj. łódzkie) (kontynuacja)
Łódź, poligon “Brus”, st. 374,  faza I (woj. łódzkie) (badania ekshumacyjne)
Łódź, poligon “Brus”, st. 374, faza II (woj. łódzkie) (badania ekshumacyjne)
Praha 6, Vokovice, st. Vokovicky Dvur 17/18; Republika Czeska
Łódź, poligon “Brus”, st. 374, faza III (woj. łódzkie) (badania ekshumacyjne)
Częstochowa, st. 1  - Stary Rynek (woj. śląskie)
Częstochowa, Dworzec Stradom (woj. śląskie) (badania ekshumacyjne)
Warszawa, Rezerwat “Natolin”  (woj. mazowieckie) (badania ekshumacyjne)
Łódź, poligon “Brus”, st. 374, faza IV (woj. łódzkie) (kierownik badań; badania ekshumacyjne)
Łódź, poligon “Brus”, st. 374, faza IV (woj. łódzkie) (kierownik badań; badania ekshumacyjne)

Bibliografia:

Książki:
2000
1. “Banderia Apud Grunwald II. Chorągwie krzyżackie pod Grunwaldem, Łódź (współaut. A. Klein)
2006
2. “Arsenały domowe rycerstwa polskiego w średniowieczu”, Toruń

Artykuły:
1998
1. “Analiza archeologiczna militariów z Radymna woj. przemyskie”, Przemyskie Zapiski Historyczne. Studia i materiały poświęcone historii Polski Południowo - Wschodniej, R. XI, Przemyśl, s. 7 - 61.
1999
2. “Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku nr 1 w miejscowości Leszcz, gmina Dąbrówno w woj. warmińsko - mazurskim”, Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne, t. V, Łódź, s. 257 - 271 (współaut. dr A. Marciniak - Kajzer).
3. (rec.) “Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej X - XV wieku”, red. W. Peltz, J. Dudek, Zielona Góra 1997, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 47, nr 1-2, s. 305 - 307.
2000
4. (rec.) L. Křizek, Z. J. K. Čech “Encyklopedie zbraní a zbroje”, Praha 1997, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 48, nr 1-2, s. 312
5. “Przybrali się w wyborne pancerze…”. Kilka uwag o uzbrojeniu sienkiewiczowskich panów na Bogdańcu”, [w:] Archaeologia et Historia. Księga jubileuszowa dedykowana Pani Profesor Romanie Barnycz - Gupieńcowej, Łódź, s. 299 - 311.
6. “Siekierka i skorupy”, “Radomszczański Tygodnik “Komu i Czemu?” Obywatelska Gazeta Publicystyczno - Informacyjna”, nr 38 (84), s. 7
2001
7. “Broń w domu szlacheckim”, [w:] Zamek i dwór w średniowieczu od XI do XV wieku, Poznań, s.139 - 143
8. “Arms and Armour in the Castles of north - eastern Poland”, [w:] Castella Maris Baltici V. Rudkobing, s. 81 - 91 (współaut. prof. dr hab. L. Kajzer)
9. (rec.) L. Jan, F. Skřivánek “Němečtí rytíři v českých zemích”, Praha 1997, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 49, nr 1-2, s. 158 - 159
10. “Remarks on the Architecture of the Teutonic Order’s Castles in Prussia”, [w:] The Crusades and the Military Orders. Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity, Budapest, s. 449 - 466 (współaut. prof. dr hab. L. Kajzer)
2002
11. “O potrzebie upowszechniania terminologii bronioznawczej. Uwagi na marginesie pracy B. Trubnikova “Leksykon broni i uzbrojenia”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 51, 1/2000, s. 73 - 78
12. “Co skrywały rycerskie arsenały?”
12a. część 1, Ziemia Łęczycka, nr 5 (716), s. 12 - 15;
12b. część 2, Ziemia Łęczycka, nr 6 (717), s. 14 - 16;
12c. część 3, Ziemia Łęczycka, nr 7 (718), s. 18 - 22
13. (rec.) “Broń i barwa w czasach krzyżackich”. Wystawa stała - Muzeum Zamkowe w Malborku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 52, 2/2002, s. 237 - 238
2003
14. “W sprawie datowania munsztuków z ziem polskich”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 53, 1/2003, s. 41 - 48
15. “Bibliografia”, [w:] Uzbrojenie w Polsce średniowiecznej 1450 - 1500, red. A. Nowakowski, Toruń 2003 (wyd. II), s. 326 - 354
16. (rec.) P. Świątkiewicz, “Wczesnośredniowieczne uzbrojenie z Pomorza Zachodniego”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 53, 2/2003, s. 293 - 296
2004
17. (rec.) J. Bochan, Uzbrajennie vojska VKL drugoj palovy XV kanca XVI stol.” Mińsk 2002, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
18. “O dwóch nagrobkach Mikołaja Tomickiego”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica XXIV, s. 249 - 264
19. “Średniowieczne arsenały w prywatnych zamkach polskich rycerzy”, Archaeologia Historica Polona, t. 14, Materiały z VII sesji naukowej Uniwersyteckiego Centrum Archeologii Średniowiecza i Nowożytności, Toruń , s. 211 - 222
2005
20. (rec.) W. Kwaśniewicz, “Leksykon uzbrojenia ochronnego”, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. 55, 2/2005, s. 23 - 26
21. “Dawna broń”, Kronika. Pismo Uniwersytetu Łódzkiego, r. XV, nr 2 (91), s. 16 - 17 (współaut. dr O. Ławrynowicz)
2007
22. “Siodło bojowe w późnośredniowiecznej Polsce”, Archaeologia Historica Polona, t. 17, Studia z dziejów wojskowości, budownictwa, kultury, Toruń
2008
23. “Remarks on the Construction, Evolution and Use of the War Saddle in Late Medieval Poland”, Fasciculi Archaeologiae Historicae, Fasc. XXI, s. 1 - 13, Łódź
24. (rec.) W. Sarnecki & D. Nicolle, “Medieval Polish Armies 966 – 1500″, Osprey Publishing, Men-at-Arms 445, Acta Militaria Medievalia, t. 4, Sanok 2008
25. (rec.) R. Heś, “Uzbrojenie rycerskie na Śląsku w XIV w.”, Wrocław-Racibórz 2007, Acta Militaria Medievalia, t. 4, Sanok 2008
2009
26. “Średniowieczne kafle jako źródło poznania uzbrojenia”, [w:] Arma Et Medium Aevum, red: P. Kucypera, P. Pudło, G. Żabiński, Toruń, s. 116 - 140 (współaut. dr O. Ławrynowicz)
27. “Hunting Arms and Equipment in Medieval Iconography”, Fasciculi Archaeologiae Historicae, Fasc. XXII, Łódź, s. 1 - 10 (współaut. dr O. Ławrynowicz)
28. “Opis przeprowadzonych prac terenowych” [w:] Sprawozdanie z badań archeologicznych na terenie poligonu wojskowego Łódź - Brus przeprowadzonych w 2009 r., s. 4 - 10, (współaut. M. Głosek, W. Lorkiewicz, O. Ławrynowicz, K. Demkowicz). M-pis w UMŁ Łódź
2010
29. “Stove tiles as a source of knowledge about medieval and Early Modern arms and armour”, Studies of Post-mediaeval Archaeology 3, Praga, s. 10 - 28 (współaut. dr O. Ławrynowicz)
30. “Opis przeprowadzonych prac terenowych”, [w:] Nekropolia z terenu byłego poligonu wojskowego na Brusie w Łodzi. Mogiła ekshumowana w 2008 r., red. M. Głosek, Łodź 2010, s. 19 - 29
31.  Sprawozdanie z badań archeologicznych na terenie poligonu wojskowego Łódź - Brus przeprowadzonych w 2010 r., (współaut. K. Demkowicz). M-pis w UMŁ Łódź
2011
32. “Średnioweczne militaria z miasta kazimierzowskiego w Radomiu,” [w:] Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego, t. XLIV, z. 1-4, Radom (współaut. G. Barczyk, mgr P. Pudło)
33. “Pancerz koński - najwcześniejsze przedstawienia z ziem polskich”, [w:] Non sensistis gladios. Studia ofiarowane prof. M. Głoskowi w 70 rocznicę urodzin, red. O. Ławrynowicz , J. Maik, P.A. Nowakowski, Łódź, s. 317 325
34. “Uzbrojenie oddziałów egzekucyjnych na poligonie Łódź-Brus w świetle najnowszych badań archeologicznych - z problematyki badawczej”, [w:] Cum Arma per Aeva. Uzbrojenie indywidualne na przestrzeni dziejów, red. P. Kucypera, P. Pudło, Toruń 2011, s. 382-398.  (współaut. K. Demkowicz, K. Karbowiak, O. Ławrynowicz )
35. “Niemy krzyk ofiar”, Odkrywca, nr 6 (149), s. 23-29
36. “Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie byłego poligonu Łódź – Brus, nr stan. AZP 66-51/56 w Łodzi, woj. łódzkie, na dz. ew. 1/17, 1/20, 1/21 obręb P-13; przy ul. Krańcowej w Łodzi w roku 2011″, (współaut. K. Demkowicz). M-pis w UMŁ Łódź
2012
37. “Próba ustalenia przynależności ofiar represji hitlerowskich i komunistycznych w Łodzi na podstawie wyników badań archeologicznych na poligonie Łódź-Brus”, [w:] Obcy. Funeralia Lednickie, Spotkanie 14, red. W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński, Poznań 2012, s. 159-168. (współaut. K. Demkowicz, P. Pudło )
38. “Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie byłego poligonu Łódź – Brus, nr stan. AZP 66-51/56 w Łodzi, woj. łódzkie, na dz. ew. 1/17, 1/20, 1/21 obręb P-13; przy ul. Krańcowej w Łodzi w roku 2012″, (współaut. K. Demkowicz). M-pis w UMŁ Łódź

“Uzbrojenie z zamków Jury Krakowsko - Częstochowskiej w świetle źródeł archeologicznych” (współaut. prof. M. Głosek; złożone do druku)